ryr4e ines9 6rkek 8i8rd yadkt zh89n an8sd b4sfh sa25e a3s9d zte37 2kdyk sz3rb 6s6i2 b534y 75ik4 r9iy3 ehai6 n5sbf y72nf ks9ah NikaTMG თითქმის ყველა ვიდეოში | რამდენიმე უზუსტობა სააკაშვილის ვიდეოში

NikaTMG თითქმის ყველა ვიდეოში

პოპულარულ წყვილს ორი წლის წინ პირველი ვაჟი ბერუკა შეეძინა. 28.09.2021-ს, Sputnik საქართველო რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთეო. ეს ტრაგედიაა რეალურად. ამის თაობაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება It starts on TikTok. Join the millions of viewers discovering content and creators on TikTok - available on the web or on your mobile device. რამდენიმე უზუსტობა სააკაშვილის ვიდეოში დღეს მთავარი თემა ...

2021.10.24 12:09 First-Employer3716 NikaTMG თითქმის ყველა ვიდეოში

NikaTMG თითქმის ყველა ვიდეოში submitted by First-Employer3716 to TMGSubmissions [link] [comments]


2021.10.24 12:09 Vimachina Hello there🤝

Hello there🤝 submitted by Vimachina to SHIBArmy [link] [comments]


2021.10.24 12:09 CialisForCereal Shib Fomo

So I looked at the chart today and saw the massive pump Shiba did. That sinking feeling crept in thinking off all that money missing from my portfolio. It was a weird way to start the morning.
The fomo was real. Do I succumb and fomo or hold fast in my choices? I then reminded myself of why I didnt buy in originally. That didnt satiate my urge.
Finally, I told myself "if you weren't in the cryptoverse; you wouldnt even know shiba existed and you wouldn't feel like you're missing out". That was enough.
I'm happy for all those that made money and I wish luck to those who eventually buy the top. Happy trading guys!
submitted by CialisForCereal to CryptoCurrency [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Paddyhallek I am looking for a really small and affortable device that can run a server + database (i.e. raspberry pi zero) and can read out analogue inputs.

So I am developing a hobby automated irrigation system and want to store measurement data in a database + visualize it. There will be a backend and frontend server.
Since I am also building a web frontend with state of the art technolgies, a EPS8266 is not really sufficient for my use case and the raspberry pi zero has no analogue input. Right now I am thinking about using the pi zero + an analogue/digital converter, but I would be glad if there is some kind of microcontrollemini-pc that could fit better. Have you some recommendations?
submitted by Paddyhallek to AskElectronics [link] [comments]


2021.10.24 12:08 godver555 Cling to Dust by Caio Monteiro [4320x3172] [AI 4X]

Cling to Dust by Caio Monteiro [4320x3172] [AI 4X] submitted by godver555 to mtgporn [link] [comments]


2021.10.24 12:08 JamesHardenFuckMe Kanye west is a top 5 artist of all time across all genres

Disagree = wrong
submitted by JamesHardenFuckMe to teenagers [link] [comments]


2021.10.24 12:08 EdgyBirdLady Jurassicraft for minecraft 2.2+ preferable

Basically the title. Thanks in advance!
submitted by EdgyBirdLady to modpiracy2 [link] [comments]


2021.10.24 12:08 SoftAlmond Is my brother right when he says I should increase weights about 10 pounds a week?

I mean I could be doing more than my body weight in 2-3 months if that were true, but his behavior with weight lifting always used to be pushing his limits and taking supplements. He is really strong but I don’t know if what he does is risky.
submitted by SoftAlmond to NoStupidQuestions [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Amelia_Lynx [18/F] Hey I'm bored and was looking for someone cool

Hi I'm a first year in college and iv been really lonely this last couple of days🥲 so here I am on reddit. I think talking to strangers is cool so hit me up if you feel like it. Btw I'm a fine arts major and I like to dance. I'm not really looking for someone to sext rn so if you're a girl u have to DM me and if you're a boy, try being original lol.
submitted by Amelia_Lynx to MeetNewPeopleHere [link] [comments]


2021.10.24 12:08 marcusneil It's an art. Nagbati na pala sila.

It's an art. Nagbati na pala sila. submitted by marcusneil to Philippines [link] [comments]


2021.10.24 12:08 CleetusMcfarln Beatles the type of people to

Beatles the type of people to submitted by CleetusMcfarln to beatlescirclejerk [link] [comments]


2021.10.24 12:08 SouthParkTaughtMe "How ya feeling?"

How am I feeling?
I'm feeling fucking pregnant. Okay. Stop asking me.
🤣🤣🤣😫😭🥱
Okay. Got that off my chest.
To be honest, I get more irritated when certain people ask me that. But it's every damn time with them! 🙄 one time my mom asked me twice within 10 mins! I lost my shit a bit and told her she already asked me that.
It is getting annoying even with those that I wasn't minded by before.
Love the pregnancy hormones 😑
And please, no preaching about how they just ask because they care. I know. It can still irritate me so leave it alone. I'm not actually being an ass to them for asking. Most of the time I say, "I'm fine" and leave it at that.
submitted by SouthParkTaughtMe to BabyBumps [link] [comments]


2021.10.24 12:08 ttthrowawayy1 Guess them

Guess them submitted by ttthrowawayy1 to phenotypes [link] [comments]


2021.10.24 12:08 HamishWarne Hellas Verona [4]-1 Lazio | Giovanni Simeone FOURTH GOAL 90+2'

Hellas Verona [4]-1 Lazio | Giovanni Simeone FOURTH GOAL 90+2' submitted by HamishWarne to soccershighlights [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Ralph223 Does anyone know the best sim playbook

Any knows the best sim playbook for ncaa 14
submitted by Ralph223 to NCAAFBseries [link] [comments]


2021.10.24 12:08 mtorres266 Why is this imperial a giant

submitted by mtorres266 to skyrimvr [link] [comments]


2021.10.24 12:08 orhnofficial Never!

Never! submitted by orhnofficial to ProgrammerHumor [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Greenfunk4200 Is it time to defoliate or do I just let her grow

submitted by Greenfunk4200 to Autoflowers [link] [comments]


2021.10.24 12:08 mc360plays 合 CJK UNIFIED IDEOGRAPH HOUSE

submitted by mc360plays to unicodecirclejerk [link] [comments]


2021.10.24 12:08 TheJackedVegan I used a PULLUP BAR to BOOST my Planche Holds ??!

I used a PULLUP BAR to BOOST my Planche Holds ??! submitted by TheJackedVegan to Calisthenic [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Fun_You_7831 Option 1 or 2. I currently have option 1 with regular De Jong. I can either try to get De Jong RTTK or get Kante and change formation.

Option 1 or 2. I currently have option 1 with regular De Jong. I can either try to get De Jong RTTK or get Kante and change formation. submitted by Fun_You_7831 to fut [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Massive_Dinner 🐶Baby Kishu 🐶 Launched in 10 Minutes | 🚨 Fair launch | Join Us !! | Liquidity locked | Great Community 🦾

🐶Baby Kishu 🐶 Launched in 10 Minutes | 🚨 Fair launch | Join Us !! | Liquidity locked | Great Community 🦾

🐶Welcome to Baby Kishu 🐶

🐶 Telegram: https://t.me/BabyKishuToken

🐶Contract : 0xcaace2b96199aa7892d09585b331613993bfd62d

🐶Buy : https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrency=0xcaace2b96199aa7892d09585b331613993bfd62d🐶 TOKENOMICS OF Baby Kishu 🐶

🐶Total supply: 1.000.000.000.000

🐶 Tax Low

🐶 Burn upon release: 40%

🐶Liquidity Pool will be locked on Deeplock

🐶Baby Kishu is built on the Binance Smart Chain Network.

🐶Baby Kishu was the runt of the litter and has been lost, fending for himself against the perilous dangers of the world. He will reclaim victory as he fights through the world of the disaster to find his home.

🐶its fun, vibrant community owns Baby Kishu, which is decentralized. The Kishu community welcomes and embraces diverse persectives to build a world-class community.

🐶With his dad reigning above him he is in search for attention and needs all the marketing required!

🐶We love and support our dad Kishu ! He has been everywhere in search for his Baby. We have now found him. Ready to get straight up! Up and away!

ROADMAP
🐶 FIRST PHASE 🐶
Concept creation
Release of whitepaper
Website launch
1000 Telegram members
Meme development

🐶 SECOND PHASE 🐶
1000 holders
10000 telegram members
Marketing campaign
Listing on coingecko
Listing on coinmarketcap
Cex listing

🐶 THIRD PHASE 🐶
BABYKISHU development
Increase marketing
Poocoin ads
Coming soon...

🐶 Telegram: https://t.me/BabyKishuToken
submitted by Massive_Dinner to SatoshiBets [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Einherjar-warrior How would researchers, soldiers and scholars from your world react to The Land of The Abducted?

The Land of The Abducted is a world located in-between dimensions. It appears to be infinite and displays unique and bizarre qualities. A Mysterious force seems to control it and abduct random people with its reality warping powers and bring them to The Land for unknown reasons. Victims will often feel an overwhelming sense of drowsiness, dizziness and coldness, hear a slight ringing and ticking in their ears, see shadows that aren't there and shapes that don't exist, feel as if they're being watched by something incomprehensible and will sometimes vomit, get a stinging headache and see shapes in the sky resembling eyes, worms, howling wolves, roaring tigers and tall, slender and faceless figures with horns on their heads, tails resembling arrows and unnaturally large and wide mouths. If and when these individuals fall asleep, they will disappear from where they currently are in the blink of an eye and without a trace and wake up in The Land of The Abducted.
The Land of The Abducted has a strange day and night cycle in which both the day and the night are separated into two phases both of which last approximately for ten hours. The day is separated into The Yellow Phase and The Blood Phase and the night into The Rain Phase and The Twisted Phase. There is also The Transition Phase in-between the day and the night which lasts for four hours. Every time the phases switch the land also changes.

The Yellow Phase is named after the yellow sun that shines during this phase. Notable land features include forests of grey, rocky trees, a fog that feels supernatural, normal colored water, floating, glowing fruits, randomly appearing fire tornadoes which warp reality close to them, giant mushrooms, toxic swamps, unnatural cloud formations and strange, large tentacles that appear from apparent holes in the sky and kill all who come too close to them. Creatures active during this phase include:
Swine-Rats=Hybrids of a pig and a rat. Appear to be omnivorous and eat plants, fruits, berries, mushrooms and carcasses. Are hunted for meat.
Man-Eater Plants=Massive carnivorous plants. Lure their prey, animal or human to them with an intoxicating, pleasant, mind controlling scent. Entrap their prey within themselves, dissolve them with an acidic substance and suck out every last bit of nutrients.
Silver Ravens=Silver colored ravens. Are carrion eaters. Feathers and piss are used to ward off insects.
Mist Lurkers=Creatures of smoke which have a vaguely humanoid shape and a skull head. Hide in the fog. Attack unsuspecting people and drag them into the fog, never to be seen again.
Ogres=Large, brutish creatures of pure muscle that have fangs on their mouths. Are the second strongest creatures in The Land of The Abducted. Wield primitive clubs, axes and crossbows.
Wendigos=Hybrids of a human and a moose. Extremely savage carnivores, prone to cannibalism, torture and eating prey alive. Are surprisingly intelligent, possessing steel weapons and tools and rudimentary firearms like rifles, pistols and muskets and explosives and understand the concepts of trade, community, religion, singing and strategy.
Great Spiders=Massive, venomous spiders. Live in large colonies. Are sometimes tamed and ridden by Ugurkhans.
Green Hunters=Humanoid plants. Live and hunt in groups. Wield spears and bows and arrows made seemingly from themselves and shoot shocks of electricity from their mouths.
Demon Wolves=Winged wolves with black fur and a crimson glow. Ferocious pack hunters. A Constant problem for Skyfarers.
Shroomers=Humanoid mushrooms. Are herbivores and pursue agriculture. Wield spears, knives and mushroom explosives and are infamous tricksters, thieves and raiders.
Floaters=Puffer fish-like creatures. Float in the air. Are separated into two variants: A Herbivorous, spiked one that lives in the grey woods and a carnivorous, poisonous one that lives in the toxic swamps.
Fire Sharks=Sharks seemingly made of fire. Live among the clouds. Another large threat to Skyfarers.

The Blood Phase is named after the blood-red sun that shines during this phase. Notable land features include forests of flesh trees and plants which sometimes produce a sweet blood and honey-like nectar that is used as food, red colored water, randomly appearing stains of blood, feces and copper liquid, pitch-black snow-like substance that is sometimes used to make something akin to licorice, strange rock formations that resemble horses and screaming faces, floating balls of fiery energy that can be harvested and used with the right tools and large black and red spikes that randomly protrude from the ground. Creatures active during this phase include:
Soul Deer=Grey, herbivorous deer with faint red stripes and large horns. Sucks the souls of all who get impaled or cut with its horns. Are hunted for meat.
Blood Boars=Large, fleshy, hairy boars. Is herbivorous but does seem to enjoy the consumption of blood. Are hunted for their meat and sometimes kept as farm animals.
Milk Worms=Large, purple, omnivorous worms. Produce a blue liquid that tastes like fresher and a tad bit sweeter milk. Are sometimes kept as farm animals.
Snatchers=Creature made almost completely of tentacles and eyes. Are immobile ambush predators. Grow and wait in bushes for prey that they catch and strangle to death with their tentacles and eat the corpse with its beak.
Abominations=Also referred to as The Apex Predators. Appear to be twisted messes of flesh, claws, tentacles, spikes and mouths and hybrids of multiple animals and humans. Are faster than cheetahs, extremely agile and cunning, relentless and utterly bloodthirsty.
Flesh Apes=Large, fleshy ape-like creatures. Are the strongest creatures in The Land of The Abducted. Live in groups and are omnivorous, eating plants and fruits and hunting for meat though appear to dislike human meat but will still sometimes kill them in territorial defense, fear, anger, show of dominance or fun.
Blood Dragons=The smallest of the dragons. Can appear as hybrids of a horse, a snake and an octopus and transform from that into black and crimson dragons with blood dripping from their scales when they wish to hunt. Are sometimes tamed and ridden by Ugurkhans.
Tribals=Small, red-skinned humanoids who wear tribal attire and masks which seem to be part of their faces. Are expert trackers and hunters who wield darts of paralyzing venom, spears, swords, axes and bows and arrows that are sometimes lit on fire and also use substances that cause dizziness, nausea and hallucinations in their prey or marks them with a mark they are mentally able to sense. Live in societies similar to those of Wendigos.
Mole-Men=Humanoid moles of large, fat ones who rule over the smaller and muscular warriors and the even smaller workers whose appearance changes depending on which exact task they specialize in. Live underground. Frequently raid human settlements for supplies and especially the underground supply travel system between said settlements.
Living Blood=Moving blobs of living blood. Generally docile herbivores. Can become extremely hostile and aggressive however if provoked.
Copper Ants=Copper colored, large jawed and winged ants. Live in massive megacolonies. Attack and kill humans and animals and bring their flesh to their colonies to be used as nutrients for the fungus they grow and eat.
Hellhounds=Fleshy, spiky wild hounds. Live and hunt in packs and prowl the land in search of prey with their extremely strong sense of smell. Are sometimes tamed and used by both Survivors and Ugurkhans for a myriad of purposes like hunting, tracking and guarding among others.

The Transition Phase is named after the fact that both the sun and the moon are clearly visible during this phase and that it heralds the transition between day and night. Notable land features include strange and bizarre formations of stars and light, lavender colored water, glowing trees and plants, floating rocks and trees, the purple sun, the blue moon and dark mountains from which mysterious green gas flies up to the skies. Creatures active during this phase include:
Banshees=Humanoid water spirits. Live near bodies of water. Should never be looked straight at their eyes, breasts or hair lest they kill the one who did with their deathly scream.
Spikers=Living spikes. Hunt humans. Kill by impaling their victims and burning their souls.
Vampires=Humanoid bats. Live in floating trees. Drink blood.
Phantoms=Grey, faceless, floating, humanoid spirits. Inhabit ancient ruins, abandoned settlements and forests. Randomly attack living beings.
Spirits of Medusa=Floating armor seemingly animated by glowing green liquid. Wield glowing green swords and rotten decapitated heads. Petrify their victim's whole head and the skin of the rest of their bodies with the eyes of the head they carry around, smash their victim's stone head, vomit out green liquid into the neck stump, impale their swords through it and absorb the liquefied inners of their victim into themselves with tubes which connect the sword and the hand together.
Twins=Large two-headed tigers. Are carnivorous. Heads take turns eating and watching for threats.
Tatzelwurms=Hybrids between a snake and a saber-toothed cat. Live mostly in trees, rarely moving on land. Ambush and eat unsuspecting prey and travelers.
Raptors=Purple, winged raptors. Live alone but hunt in groups. Share their kills.
Merfolk=Aquatic, fish-like humanoids. Live in large communities. Wield swords, tridents, harpoons and water magic and frequently raid human settlements.
Great Scorpions=Massive scorpions. Live alone. Extremely venomous.
Ash Foxes=Ash colored foxes. Are carrion eaters. Have the ability to turn into smoke and ash and rebuild themselves in a different location.
Crocodile-Men=Humanoid crocodiles. Savage group hunters. Seem to have taken a liking towards human meat.

The Rain Phase is named after the frequent acid rains that occur during this phase. Notable land features include dark forests of black, deathly trees and plants, grey colored water, random bursts of lighting-like energy shooting down from the clouds, randomly appearing volcanoes and caverns of lava, sickly green, spiral plants which produce a sap that is the main ingredient in many of the popular drugs, plants that look eerily similar to rotting corpses and possess glowing blue fluids that are used to make medicine and chunks of rotting meat and fungal matter randomly appearing on the ground. Creatures active during this phase include:
Imps=Small, grey-skinned humanoids with horns and arrow tails. Highly sadistic. Capture humans and especially young females to torture.
Razortooths=Massive cobras with large mouths with many rows of knife-like teeth that are capable of spinning around like a drill. Hypnotize people to walk straight into their mouths. Are fiercely territorial.
Acid Frogs=Glowing frogs. Are capable of jumping far higher than normal frogs. Can shoot acid balls from their mouths if threatened.
Lava Dragons=Dragons made of molten lava and rocks. Live in pools of lava. Hunt and kill all they come across.
Purple Dragons=Black and purple dragons. Can shoot out highly destructive purple energy from their mouths. Frequently raid human settlements for cattle.
Frost Dragons=The largest of the dragons. Appear to be rotting and undead. Can shoot out frost and ice from their mouths.
Zombies=Creatures made of flesh, wood, metal, leather, stone and other such materials. Wield ramshackle swords, claws and guns. Gather in large hordes and kill mindlessly though seem to be driven towards humans.
Grim Reapers=Ghostly, skeletal spirits dressed in black robes. Wield scythes. Kill mindlessly and can teleport.
Spirit Eagles=Eagles consisting of spiritual energy. Are utterly soundless. Are seen as an omen by humans and especially by Skyfarers.
Claw Hawks=Pitch-black hawks with extremely large claws. Hate light. Love bloodshed.
Werewolves=Humanoid wolves. Gather in small packs or large hordes. Stalk and hunt both humans and animals.
Great Ostriches=Massive ostriches. Fiercely aggressive towards intruders. Meat is considered extremely tasty by humans.

The Twisted Phase is named after the fact that the land appears twisted and distorted in some parts during this phase. Notable land features during this phase include parts of the sky appearing as if they were glitched, glowing light blue water, a similar fog as with The Yellow Phase except without the supernatural feel, randomly appearing crystal pillars and the three moons one of which is orange, the second silver and the third green. Notable creatures active during this phase include:
Aberrations=Twisted humanoid messes of flesh and digital matter whose appearance changes constantly. Randomly attack people and erase them from existence. Extremely unstable and will sometimes fatally explode without warning.
Eye Vultures=Many-eyed vultures. Are carrion eaters. Bones have a psychic effect on pests when washed with a special kind of oil which is why they are hunted and their bones used as scarecrows.
Centaurs=Humanoid horses. Extremely fast. Divided into two variants: a brown-skinned, blue-eyed, passive, herbivorous one and a black-skinned, red-eyed, violent, carnivorous one.
Blue Dragons=Blue colored dragons. Live near bodies of water. Can do hydrokinesis.
Water Serpents=Large blue serpents. Can do hydrokinesis. Are known as both helpful souls and mischievous tricksters.
Coders=Skeletal creatures made completely of digital code. Extremely cruel. Can mildly manipulate reality around them to cause all sorts of shenanigans.
Lionfolk=Nomadic humanoid lions. Seem to worship the three moons, water and weapons and consider the sun, humans and permanent structures as unholy. Capture humans and torture them by pouring hot oil on their eyes, cutting off their fingers and toes, ripping out their teeth, castrating the males and raping the females after which they flay their victims alive and behead them after which they ritualistically eat first the hearts of their victims and then the rest of their bodies and turn their bones, flayed skin and heads preserved in a wax-like substance into gruesome trophies.
Great Bulls=Colossal bulls. The largest of the greats. Hunted by Ugurkhans but not usually by Survivors.
Hydras=Large, multi-headed serpents. Hunt both humans and animals. Are fiercely territorial.
Dwarfs=Small, stocky, bearded, green-skinned humanoids. Have extremely large eyes. Are extremely capable blacksmiths but highly unpredictable in behavior and one should thus practice extreme caution when dealing with one.
Bits=Small, floating bits of living code. Are Herbivorous. Generally unresponsive and passive.
Angel-Demons=A Race of digital beings. Randomly transform between an angelic humanoid and a demonic form similar to those of Aberrations but way more stable. Contrary to their appearance, they are defenders of the weak and root out injustice.

Many people live in The Land of The Abducted, many captured different worlds, realities and dimensions though nowadays most are born there. There are also The Potentes who make up approximately 30% of the population and who have different kinds of powers like The Fortis who have super strength, The Bellatores Ignis who can manipulate fire, The Clamoribus who can do powerful albeit dangerous dark, eldritch and occultic magics and many others. The people are separated into different types which are:
The Survivors=Make up most of the population. Scattered into multiple villages, settlements, bunkers, strongholds and ruins. Most connected by an underground supply travel system which provides goods from settlements to other settlements and a decentralized hierarchy though the ones out of their reach are on their own.
The Ugurkhans=Humans who have chosen a more warrior-like and battle loving lifestyle compared to the others. Follow a strict Code of Honor which dictates their lives. Relations with others differs from clan to clan with some coexisting peacefully and frequently trading with others and some brutally raiding them.
The Skyfarers=All Potentes. Can control wind and air but are unable to breathe the lover air of the land. Live in floating ruins and deal with others with their robots.
The Faithful=A Religious organization. Believe firmly in The Changing Lord, The Bloody Ram and The Great Judge and their eventual Salvation. Have a shaky relationship with the others and their religions though deal and trade with them nonetheless.
The Soldiers of The Abducted=An Organization dedicated to helping the population of the land neutrally. Control the supply system and are a vital part of the decentralized hierarchy. Have done some questionable things despite their altruistic goals.
The F.O.G(The Foundation of Oblivion and Glory)=A Paramilitary organization. Seek to bring the good word of oblivion to all. Suicidal, fanatical and crazed cultists though have aided other people from time to time, do legitimately want to do good and help but just have evil methods and religion and have even pointed out some of the questionable and hypocritical thing The Soldiers of The Abducted have done.
The Children of Avalir=All Potentes. Control spiritual, shamanistic powers. Believe that the bizarre nature of The Land of The Abducted can be controlled and calmed and seek to achieve that control.
How would researchers, soldiers and scholars from your world react to The Land of The Abducted if they somehow entered it? How would they investigate it, interact with it and report back to their home reality?
submitted by Einherjar-warrior to WorldCrossovers [link] [comments]


2021.10.24 12:08 Crusader-s Weird huh

Weird huh submitted by Crusader-s to CallOfDutyMobile [link] [comments]


2021.10.24 12:08 xxSilithisxx Finished Banner of my bladeguard ancient! C&C Welcome!

Finished Banner of my bladeguard ancient! C&C Welcome! submitted by xxSilithisxx to Warhammer40k [link] [comments]


http://vel-sport.ru